Upravljalec spletne strani

XM-IsoTech d.o.o.
Finžgarjeva 11
2314 Zgornja Polskava

Odgovorna oseba

Ksenija Vidali, direktorica

Pravice intelektualne lastnine

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je XM-IsoTech, montaža in izdelava termičnih izolacij, d. o. o. (v nadaljevanju: XM-IsoTech d.o.o.), razen pri tistih, ki so posebej navedeni.

Vse pravice so pridržane.

Viri tujih grafik in fotografij

https://www.pixabay.com
https://www.mobirise.com

Omejitev uporabe informacij in gradiv

XM-IsoTech d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost XM-IsoTech d.o.o za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Podjetje XM-IsoTech d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Podjetje XM-IsoTech d.o.o. se bo trudilo za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

XM-IsoTech d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Spletna stran XM-IsoTech d.o.o. ne shranjuje piškotkov in nobenih drugih osebnih podatkov, ki bi bili pridobljeni s spletno stranjo (npr. naslov el. pošte pri posredovanju sporočila).

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani velja slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

XM-IsoTech d. o. o. , December 2022

Kontakt

Finžgarjeva 11

2314 Zgornja Polskava

Slovenija

+386 (0) 41 541 876

+368 (0) 51 644 954